Pro zdatnější běžkaře z Kořenova na Mořinu a zpět …

Od chaty Jasan můžete vyrazit buď pěšky nebo autem, které zaparkujete na parkovišti u hotelu Příchovice, kde nastoupíte do rolbou upravované stopy. Tam začíná trasa – bod 18 – Kořenov střed a vydáte se směrem nahoru kolem Tesařovské kaple směrem na Horní Polubný. Po pravé straně uvidíte Kořenovský vlek “Bavorák”, přičemž jedete pořád dál, až se dostanete na další bod na trase – č.23 – Nad Sokolovnou. Na křižovatce

v Horním Polubném

musíte lyže přenést přes silnici a pokračujete stopou dál, až se dostanete k bodu č. 26 – Polubný u Pralinky. Po pár desítkách metrech se běžecké stopy rozdělují, vy budete držet pravou stopu. Pokud byste se přeci jenom rozhodli odbočit doleva, nemusíte mít strach, stopy se zase spojí, jen si to trochu prodloužíte. Pokud tedy pojedete původní pravou stopou, budete míjet Václavíkovu studánku a pokračujete dále, kdy míjíte několik křížů, např. Tietsův či Jiruschův kříž. Za chvilku přijíždíte na Mořinu, bod č. 28 – Jizerka Mořina. Zde můžete pokračovat buď po další trase doleva na Jizerku a nebo se držet pravé stopy, která se stáčí přes Brusičský potok k česko-polské pomyslné hranici a dále už vede podél ní a

podél řeky Jizery Jizerským údolím.

Dojedete na bod č. 27 – U železnice, kde protínáte trať “Kořenovské zubačky” vedoucí do Polska (blíže v sekci Atrakce). Podél železnice se dostanete k závěrečnému bodu této trasy, č. 24 – Penzion Karlos. Tady končí strojem upravená stopa a do Chaty Jasan se vrátíte proházkou okolo Chaty Lesní, kde se můžete na závěr občerstvit.


[80]