Využijte při svém pobytu energii “našeho”

stromu života – 250 let starého památného jasanu,

stojícího vedle chaty.

Stromy svou majestátností a dlouhověkostí symbolizují život a sílu. Dokáží ale mnohem více. Silné stromy vyzařují energii, kterou z nich můžeme čerpat i my.

Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý

Tento Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý (vědecký název stromu) je mohutný jedinec se svalovitým kmenem o obvodu 5,15 metrů a svícnovitě utvářenou korunou dosahující výšky 30 metrů.
Síla jasanu posiluje vůli a může v člověku probudit mystické síly. Již pro středověké národy byl jasan nejdůležitějším stromem.

Další léčivé účinky jasanu: