Zrušení pobytu, storno poplatky

Ke zrušení objednaného pobytu může dojít z jakéhokoli důvodu (zdravotní, pracovní i jiné). Zrušení pobytu lze provést pouze písemnou formou (poštou, e-mailem). Dnem zrušení je den, kdy ubytovatel obdrží písemně či e-mailem oznámení o stornu. V případě zrušení pobytu klientem je ubytovatel oprávněn účtovat storno poplatky dle následujícího.

Storno poplatky

počet dnů do data příjezdu- včetně výše storno poplatku
42 a více 10%
41 – 28 dnů 40%
27 – 8 dnů 80%
7 a méně dnů 90%

Storno poplatek je vypočítáván vždy z celkové ceny za ubytování dle daného období.