Provozní řád sauny

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní řád.

2. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny a hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny.

3. Sauna je doporučena pouze po všech stránkách zdravým osobám. Každý návštěvník absolvuje proces saunování na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.

4. Vstup do sauny je zakázán podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek. V celém objektu platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, a to včetně ochlazovny.

5. Použití sauny je zakázáno osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, celkovou schváceností, kašlem, zarudlými spojivkami, bolestmi hlavy, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích), dále osobám s chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány aj.). Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou infekční chorobou (karanténa).

6. Osobám mladším 15 ti let je přístup do sauny povolen pouze v doprovodu plnoleté, zodpovědné osoby.

7. Prádlo do sauny není standardně zapůjčováno a návštěvník si nosí s sebou vlastní.

8. Každý návštěvník sauny je povinen dodržovat osobní čistotu a dbát na čistotu všech míst a zařízení sauny. Při návštěvě prostor sauny je také povinen dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti ostatních návštěvníků.

9. Po vstupu do prostoru sauny se návštěvníci musí úplně svléknout (včetně sundání šperků a hodinek), odstranit make-up a do prostoru sauny vstupovat pouze s ručníky a hygienickými pomůckami.

10. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do samotné potírny umýt mýdlem, osprchovat a následně osušit.

11. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení nebo ležení na lavicích v potírně a ochlazovně/ odpočívárně používá k podložení těla ručník nebo jiná vhodná textilie. Není povoleno sedat nebo lehat přímo nahým tělem na dřevěné pryčny, lavice a lehátka.

12. V potírně se pohodlně usaďte nebo nejlépe ulehněte. Snažte se mít nohy ve stejné výšce jako tělo a hlavu, aby bylo celé tělo vystaveno stejné teplotě a vyčkejte, než se řádně zapotíte.

13. Po odchodu z potírny se nejprve osprchujte, aby jste ze sebe smyli pot, teprve poté dle chuti a potřeby absolvujte ochlazovací proceduru.

14. Po ochlazení si můžete dopřát odpočinek nebo hned navázat na další pobyt v potírně.

15. Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat dle osobních pocitů přibližně 2x až 3x, po dobu 8 až 10 minut.

16. Do sauny vždy vstupujte osušení. Pobyt v potírně by měl být vždy příjemný Při jakémkoli zdravotním problému je nutné opustit potírnu, popř. zavolat lékařskou službu.

17. Dbejte na přísun kvalitních tekutin. Pohybujte se opatrně, aby nedošlo k úrazu.

18. V sauně musí být z bezpečnostních důvodů přítomny vždy nejméně dvě osoby.

19. Chata Jasan nepřebírá žádnou odpovědnost za nehody v důsledku nedodržení těchto předpisů.


[210]