Jára Cimrman, česká klasika…

Jestliže máte rádi nezapomenutelná divadelní představení divadla Járy Cimrmana, pak právě pro Vás je určeno muzeum Járy Cimrmana, které naleznete v těsném sousedství areálu U Čápa v Příchovicích.

První oficiální muzeum českého génia a dobrodruha

bylo otevřeno v létě 2013 a je v něm umístěna značná část pozůstalosti Járy Cimrmana dosud přechovávaná v depozitářích společnosti a

divadla JC v Praze.

Velká část sbírek byla rovněž získána díky občanům z Pojizeří a širokého okolí, kteří darovali množství autentických památek na pobyt génia na Liptákovsku.

V muzeu můžete vidět např. vypouštěcí talíř, přenosnou turistickou značku, školu, smeták na úklid v rozích, Cimrmanovo kolo zvané “nikdo nezůstane doma” a spoustu jeho dalších vynálezů…

Muzeum je otevřeno denně od 10:00 do 18:00 hod.


[77]